Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

                       WAKACJE 2023                                                                                                                  

    

Stargard, maj 2023

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1,5 % PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

 

   Działając na podstawie §19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 09 maja 2023r. o godz. 15:15 w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. A. Struga 29 w Stargardzie Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Sprawozdawczo-Wyborcze). W przypadku, gdy na zebraniu nie będzie wymaganego kworum, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zebranie w drugim terminie, tj. w dniu 09 maja 2023r. o godz. 15:30. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdania za rok 2022 z działalności oraz finansowe wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” przy ul. Popiela 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Ustalenie ważności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” sprawozdania z działalności w roku 2022.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w roku 2022 wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia  „Potrzebny Dom” za rok 2022.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za działalność w roku 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia  „Potrzebny Dom” w roku 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” z działalności w roku 2022.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  „Potrzebny Dom” za rok 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 4/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za działalność w roku 2022.
 12. Wybór Prezesa Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”, podjęcie Uchwały Nr 5/2023.
 13. Wybór pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”, podjęcie Uchwały Nr 6/2023.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 7/2020 w sprawie Planu działania Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w roku 2023 i jej uchwalenie.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 8/2020 w sprawie Planu finansowego Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” na rok 2023 i jej uchwalenie.
 16. Wolne wnioski i propozycje.

 

                                                                                                Zarząd Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”

Strona 1 z 41

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

 1. Bez Barier
 2. Nie Sami
 3. Na Start
 4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^