Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

                Program NA START

 

 

   Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” realizuje  program wsparcia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Podstawowym celem jest stworzenie warunków przystosowania się do realiów codziennego życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. W realizacji założeń Programu -  Stowarzyszenie kładzie silny nacisk na nabywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.

   Jedną z nich jest umiejętność przygotowania przez uczestników posiłku. Dzisiaj coś, co lubimy wszyscy. Placki ziemniaczane z gulaszem. Jak widać na zdjęciach - pełne zaangażowanie i super jedzenie.

             

Stargard, lipiec 2022

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

 

 

 

                 

Stargard, czerwiec 2022

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

                                 

 

 Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” kolejny rok realizuje działania pomocowe poprzez włączenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, w działaniach na rzecz integracji społeczności lokalnej, w tym:

-  inicjowanie i utrwalanie trwałych relacji międzypokoleniowych z grupami o różnym przekroju wiekowym

- promowanie aktywności sportowej i rekreacyjnej ze zwróceniem uwagi na korzyści, jakie ona przynosi seniorom, w tym upowszechnianie form sportu i rekreacji dla seniorów, prowadzenie zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla seniorów.     

 - propagowanie włączenia społecznego osób starszych, szczególnie pozostających w domu, przez używanie Internetu i innych technologii teleinformatycznych do korzystania z dóbr kultury, rozrywki, edukacji oraz komunikacji z innymi osobami  a także poprzez wykorzystanie ogólnodostępnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych co sprzyja międzypokoleniowej integracji społecznej.

   W roku 2022 Stowarzyszenie otrzymało w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 dofinansowanie działalności Klubu „Senior+” na os. Lotnisko w Stargardzie.

Wysokość dofinansowania z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 31.981zł a z budżetu Gminy-Miasta Stargard 15.502,20zł.

                 

Stargard, czerwiec 2022

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

  1. Bez Barier
  2. Nie Sami
  3. Na Start
  4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^