Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

   

 

  Szanowni Państwo 

   Działając na podstawie §19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 15:30 w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. A. Struga 29 w Stargardzie Zwyczajne Walne Zebranie Członków (sprawozdawcze). W przypadku, gdy na zebraniu nie będzie wymaganego kworum, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zebranie w drugim terminie, tj. w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 15:45. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” informuje, że sprawozdania za rok 2020 z działalności oraz finansowe wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. A. Struga 29 w pokoju Nr 24.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Ustalenie ważności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” sprawozdania z działalności w roku 2020.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w roku 2020 wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia  „Potrzebny Dom” za rok 2020.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za działalność w roku 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia  „Potrzebny Dom” w roku 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” z działalności w roku 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  „Potrzebny Dom” za rok 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za działalność w roku 2020.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 5/2021 w sprawie Planu działania Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w roku 2021 i jej uchwalenie.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 6/2021 w sprawie Planu finansowego Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” na rok 2021 i jej uchwalenie.

 14. Wolne wnioski i propozycje.

 

 

 

                                    

 

UWAGA !!!

 

                                                                  KLUB "SENIOR+"

 

 

WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

 

 

   Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2021r. Klub "Senior+" wznawia swoją działalność. Zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym. 

 Wszelkich informacji udziela Pani Koordynator.

 

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           1%

 

 

   Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2020 na Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”  Stargardzie. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Naszą działalnością wspieramy różne grupy społeczne: od mieszkańców mieszkalnictwa wspomaganego, seniorów, osoby niepełnosprawne poprzez wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z Osiedla Lotnisko i z Kluczewa.

 

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

 

 

 

 

 

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

 1. Bez Barier
 2. Nie Sami
 3. Na Start
 4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^