Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                          

 

„WAKACJE   NA   LOTNISKU”   DOBIEGŁY   DO   METY

   Zakończyła się siódma edycja ,,Wakacje na Lotnisku” zapewniająca w okresie lipca – sierpnia 2020r. nieodpłatny  wypoczynek  dla dzieci w naszym mieście zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Potrzebny Dom ‘’ i Gminę Miasto Stargard. Wakacyjny czas dla 110  dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry  pozostawił piękne wspomnienia. Obiekty Szkoły Podstawowej nr 8 i Zespołu Szkół nr 5  w Stargardzie pozwoliły na zachowanie wszelkich procedur przygotowanych przez służby sanitarne i zaleceń kuratorium, co zaowocowało przebiegiem zajęć bez żadnych zakłóceń. Przygotowany program wypoczynku na bazie aktywności  fizycznej pozwolił na rozwijanie zainteresowań dzieci, dzięki czemu wystąpiła ogromna różnorodność zajęć tematycznych. Wycieczki turystyczne, rajdy piesze, zajęcia sportowe, rekreacyjne, plastyczne, muzyczne, literackie, historyczne, przyrodnicze i ekologiczne sprawiły, że każdy dzień był  wyczekiwanym  wydarzeniem. Ogromne podziękowania kierujemy dla  kierownictwa i pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji za bezpieczny transport, pracownikom -  pasjonatom Muzeum Archeologicznego oraz  Książnicy za niekonwencjonalne zajęcia odkrywające i rozwijające talenty dzieci. Włodarzom naszego Miasta za środki na zabezpieczenie wypoczynku. Słowa uznania dla wykwalifikowanej kadry, która dbając o bezpieczeństwo, organizując zajęcia podarowała dzieciom to co najcenniejsze - swoje serca.

Z turystycznym  pozdrowieniem: Joanna Suleja - kierownik wypoczynku

Stargard, sierpień 2020.

   

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

     Program „NA START”

   Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” realizuje  program wsparcia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Podstawowym celem jest stworzenie warunków przystosowania się do realiów codziennego życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

    Program „Na Start”  te warunki stwarza poprzez  zabezpieczenie mieszkań wspomaganych oraz wspieranie w przystosowaniu się wychowanków  do codziennego, dorosłego życia w lokalnej społeczności. Program zakłada usamodzielnianie się młodych ludzi według programu usamodzielnienia przy wsparciu opiekuna, który ich odwiedza, służy radą, wsparciem i pomocą. W codziennym życiu beneficjenci Programu „Na Start” uczą się zasad współżycia społecznego, są aktywni zawodowo, podnoszą swoje kwalifikacje, jak również uczą się   dbania o ład i porządek w mieszkaniu, przygotowują posiłki, piorą i sprzątają. Jest też czas na wspólne zajęcia rekreacyjne. Wypełniają swoje role społeczne. W realizacji założeń Programu -  Stowarzyszenie kładzie silny nacisk na nabywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.

   Jedną z nich jest umiejętność przeprowadzenia przez uczestników drobnych prac remontowych. Mam swoje mieszkanie i muszę o nie zadbać.  Wychowankowie sami wykonują prace malarskie w swoim mieszkaniu. Daje to poczucie dużego samozadowolenia jak i ogromnej satysfakcji.

 

 

Stargard, wrzesień 2020r.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

                                              Program „NA START”

 

   Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” realizuje  program wsparcia dla młodych ludzi rozpoczynających dorosłe życie w naszym społeczeństwie. Oprócz codziennych obowiązków związanych z pracą zawodową, z kształceniem się na różnych poziomach (studia, kursy zawodowe), bieżącymi obowiązkami domowymi jest też czas na relaks i wypoczynek.

   Jedną z ciekawszych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego są kręgle. Wyjścia na kręgle wprowadzają element zdrowej rywalizacji, zabawy oraz rozrywki.

          

 

Stargard, lipiec 2020

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

 

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

  1. Bez Barier
  2. Nie Sami
  3. Na Start
  4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^