Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

                                                      

 

WAKACJE NA LOTNISKU 2022

 

    ,,Wakacje na Lotnisku” 2022 to oferta  wypoczynku dla stargardzkich dzieci w wieku 7 do 15 lat. Organizatorzy Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” i Gmina-Miasto Stargard zapewnili w tegoroczne wakacje nieodpłatne zajęcia dla ponad 200 dzieci w formie półkolonii w godzinach 7.30 do 15.30. W tym roku Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” zaprosiło 30 dzieci z Ukrainy. Pod opieką wykwalifikowanej kadry został zrealizowany bardzo urozmaicony program, w czasie którego aktywnie spędzony czas i różnorodność tematyczna zajęć była trafionym sposobem na wspaniały wypoczynek i rozwijanie się dziecka  w każdej dziedzinie. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o pięknych krajoznawczo  walorach naszego miasta i okolic. Przebywali w instytucjach, które oferują niepowtarzalne propozycje dla każdego wieku. Spacerowali po stargardzkich plantach i świetnie się bawili na miejskich placach zabaw. Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne nad jezioro Miedwie, do Szczecina , Gryfina , Glinnej, Choszczna, Puszczy Bukowej, Ińska i Drawieńskiego Parku Narodowego były okazją do pięknych wrażeń ale również propozycją na przyszłe wyjazdy rodzinne.

   Dziękujemy wszystkim za pomoc i współdziałanie w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci. Dzięki wspólnemu działaniu otrzymaliśmy od Dzieci uśmiech i ich radość.

 

         

Stargard, sierpień 2022.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

                                       

 

   8 sierpnia br. rozpoczynamy zajęcia rehabilitacji ruchowej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zadanie polega na prowadzeniu rehabilitacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnością, głównie sprzężoną, poprzez organizowanie zajęć rehabilitacji ruchowej oraz na przeprowadzeniu instruktażu dla rodziców w trakcie zajęć rehabilitacyjnych. Zrealizowanych zostanie ogółem 100 zabiegów rehabilitacji ruchowej (tzn. po 10 zabiegów dla każdego z 10 dzieci zakwalifikowanych do projektu). Zajęcia będą odbywały się we wskazanych przez rodziców gabinetach rehabilitacyjnych, z którymi Stowarzyszenie nawiązało kontakt lub w przypadku dzieci które mają taką potrzebę, w miejscu zamieszkania dziecka. Założono, że 8 dzieci będzie miało zajęcia w gabinetach, a 2 w miejscu zamieszkania. Dzieci biorące udział w projekcie pochodzą z trzech powiatów – stargardzkiego, pyrzyckiego  i goleniowskiego. Elementem podsumowującym zadanie będzie spotkanie integracyjne.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

Stargard, sierpień 2022.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

 

                      

 

PROJEKT „REHABILITACJA RUCHOWA SZANSĄ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN”

REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Informacje ogólne:

 • ilość dzieci, które zakwalifikują się do projektu – 10,
 • ilość zajęć rehabilitacji ruchowej przypadających na jedno dziecko – 10,
 • zajęcia rehabilitacji  ruchowej dla dzieci są nieodpłatne
 • termin realizacji zajęć – od 8 sierpnia do 15 października 2022 roku,
 • harmonogram zajęć układa rehabilitant w porozumieniu z rodzicem dziecka,
 • w razie konieczności odwołania zajęć z rehabilitacji ruchowej, rodzic ma obowiązek powiadomienia o tym rehabilitanta z wyprzedzeniem 24 godzin, w przeciwnym razie dziecko może stracić możliwość udziału w projekcie.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci:

 • z niepełnosprawnością, zwłaszcza sprzężoną, z województwa zachodniopomorskiego, z powiatów stargardzkiego, pyrzyckiego, goleniowskiego i miasta Szczecin,
 • które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • u których potrzebę rehabilitacji ruchowej stwierdził lekarz,
 • które nie korzystają równocześnie z tej samej formy wsparcia dostępnej w ramach innych projektów finansowanych ze środków PFRON i nie korzystają z projektu „Stanąć na nogi – neurologopedia dla dzieci z niepełnosprawnością”,
 • w przypadku dziecka powyżej 16 lat - ma ono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Zasady związane z naborem dzieci:

Dokumenty, które będą musieli dostarczyć rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością przed pierwszymi zajęciami:

 1. Wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia” (oryginał dokumentu wcześniej przesłanego mailem).
 2. Skan orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
 3. Aktualne zaświadczenie od lekarza o potrzebie zajęć z rehabilitacji ruchowej.
 4. W przypadku dziecka powyżej 16 lat – skan zaświadczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

 

Stargard, lipiec 2022

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

 1. Bez Barier
 2. Nie Sami
 3. Na Start
 4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^