Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

                      

 

PROJEKT „REHABILITACJA RUCHOWA SZANSĄ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN”

REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Informacje ogólne:

 • ilość dzieci, które zakwalifikują się do projektu – 10,
 • ilość zajęć rehabilitacji ruchowej przypadających na jedno dziecko – 10,
 • zajęcia rehabilitacji  ruchowej dla dzieci są nieodpłatne
 • termin realizacji zajęć – od 8 sierpnia do 15 października 2022 roku,
 • harmonogram zajęć układa rehabilitant w porozumieniu z rodzicem dziecka,
 • w razie konieczności odwołania zajęć z rehabilitacji ruchowej, rodzic ma obowiązek powiadomienia o tym rehabilitanta z wyprzedzeniem 24 godzin, w przeciwnym razie dziecko może stracić możliwość udziału w projekcie.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci:

 • z niepełnosprawnością, zwłaszcza sprzężoną, z województwa zachodniopomorskiego, z powiatów stargardzkiego, pyrzyckiego, goleniowskiego i miasta Szczecin,
 • które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • u których potrzebę rehabilitacji ruchowej stwierdził lekarz,
 • które nie korzystają równocześnie z tej samej formy wsparcia dostępnej w ramach innych projektów finansowanych ze środków PFRON i nie korzystają z projektu „Stanąć na nogi – neurologopedia dla dzieci z niepełnosprawnością”,
 • w przypadku dziecka powyżej 16 lat - ma ono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Zasady związane z naborem dzieci:

Dokumenty, które będą musieli dostarczyć rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością przed pierwszymi zajęciami:

 1. Wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia” (oryginał dokumentu wcześniej przesłanego mailem).
 2. Skan orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
 3. Aktualne zaświadczenie od lekarza o potrzebie zajęć z rehabilitacji ruchowej.
 4. W przypadku dziecka powyżej 16 lat – skan zaświadczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

 

Stargard, lipiec 2022

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

         Program  NIE SAMI

 

   Członkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” Klubu „ Senior+” z os. Lotnisko byli w Grocie Solnej , w Hotelu 104. Grota solna tworzy unikalny mikroklimat i wzbogaca powietrze o mikroelementy jony ujemne, likwiduje szkodliwe dla organizmu drobnoustroje chorobotwórcze. Wyszliśmy zadowoleni i zrelaksowani.

 

       

Stargard, lipiec 2022.

 

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

 

KRS 0000352423

 

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

 

 

  Program   NA START

   

   Program „Na Start”  zabezpiecza mieszkania wspomagane oraz wspieranie w przystosowaniu się wychowanków  do codziennego, dorosłego życia w lokalnej społeczności. Program zakłada usamodzielnianie się młodych ludzi według programu usamodzielnienia. W codziennym życiu beneficjenci Programu „Na Start” uczą się zasad współżycia społecznego, są aktywni zawodowo, podnoszą swoje kwalifikacje, jak również uczą się   dbania o ład i porządek w mieszkaniu, przygotowują posiłki.

          

Stargard, lipiec 2022

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

 1. Bez Barier
 2. Nie Sami
 3. Na Start
 4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^