Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

             Pogram    NA START

 

 

    Program „Na Start”  stwarza warunki  zabezpieczenia mieszkań wspomaganych oraz wspiera w przystosowaniu się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do codziennego, dorosłego życia w lokalnej społeczności. Program zakłada usamodzielnianie się młodych ludzi według programu usamodzielnienia przy wsparciu opiekuna. W realizacji założeń Programu -  Stowarzyszenie kładzie silny nacisk na nabywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, w tym umiejętności przygotowywania posiłków (dzisiaj było risotto), wypełniania różnych dokumentów ale również opanowanie obsługi podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego i rtv, w tym podłączenia nowego telewizora.

 

                         

 

                            

Stargard, 29.04.2021.

 

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

 

KRS 0000352423

 

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

 

 

 

 

 

 

                    Program NIE SAMI

 


   

W Klubie "Senior+" trwa wytężona praca. Mimo wielu przeciwieństw nasi Seniorzy się nie poddają i czynnie uczestniczą w zajęciach klubu pod przewodnictwem p. Krysi.

   Dzisiaj pracujemy nad wytworami z wikliny papierowej. Efekt końcowy jest niespodzianką i na pewno sprawi przyjemność.

 

 

                               

 

Stargard, kwiecień 2021.

 

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

 

KRS 0000352423

 

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

 

 

 

 

                               Program NA START

   

        Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” realizuje  program wsparcia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Podstawowym celem jest stworzenie warunków przystosowania się do realiów codziennego życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

    Program „Na Start”  te warunki stwarza poprzez  zabezpieczenie mieszkań wspomaganych oraz wspieranie w przystosowaniu się wychowanków  do codziennego, dorosłego życia w lokalnej społeczności. Program zakłada usamodzielnianie się młodych ludzi według programu usamodzielnienia przy wsparciu opiekuna, który ich odwiedza, służy radą, wsparciem i pomocą. W codziennym życiu beneficjenci Programu „Na Start” uczą się zasad współżycia społecznego, są aktywni zawodowo, podnoszą swoje kwalifikacje, jak również uczą się   dbania o ład i porządek w mieszkaniu, przygotowują posiłki, piorą i sprzątają. Jest też czas na wspólne zajęcia rekreacyjne. Wypełniają swoje role społeczne. W realizacji założeń Programu -  Stowarzyszenie kładzie silny nacisk na nabywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.

   Jedną z nich jest umiejętność przeprowadzenia przez uczestników drobnych napraw, tym razem wspólnie z opiekunem podopieczny inkubatora  naprawiał swoje łóżko. Trochę wiercenia otworów, śruby mocujące i łóżko jak nowe. Okazało się, że to nie jest takie trudne a daje  poczucie dużego samozadowolenia jak i ogromnej satysfakcji.


                  

 

Stargard, kwiecień 2021.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0 7408 1887

 

 

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

  1. Bez Barier
  2. Nie Sami
  3. Na Start
  4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^